Податкова декларація у 2018 році: кому подавати, а кому - ні

1 травня закінчується термін подання річної податкової декларації для фізосіб. Хто повинен подати декларацію у 2018 році за 2017 рік, а хто цього робити не зобов'язаний?

Податкова декларація у 2018 році: кому подавати, а кому - ні

Фізичні особи - платники податку на прибуток подають декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня наступного за звітним року до контролюючого органу за своєю податковою адресою. Форма декларації та інструкцію щодо її заповнення затверджені Наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. №859, - інформує "Prostopravo".

Платниками податку є:

1) фізичні особи - резиденти, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2) фізичні особи - нерезиденти, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

 

Хто не повинен подавати декларацію?

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податків отримував доходи:

  • від податкових агентів, крім випадків прямо передбачених ПКУ;
  • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок;
  • у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок до нотаріального оформлення спадщини відповідно до п. 174.3 ПКУ.

Крім того, звільняються від обов'язку подання податкової декларації незалежно від виду та суми отриманих доходів платники податків, які:

  • є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
  • знаходяться в розшуку за станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

 

Які доходи потрібно задекларувати?

Потрібно подати річну декларацію про доходи тим, хто отримував в 2017 році доходи не від податкового агента. Наприклад, здавав в оренду квартиру, іншу нерухомість фізособі. При цьому, орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума ж отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.


У разі, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.Обов'язково включаються до річної податкової декларації доходи, отримані з джерел за кордоном. Такі доходи оподатковуються прибутковим податком за ставкою 18%. Виняток становлять доходи у вигляді дивідендів по акціях або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, які оподатковуються за ставкою 9%.

У разі відсутності у платника податків підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, такий платник повинен подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податків:

1) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

2) поштові податки;

3) податки на реалізацію (продаж);

4) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

При цьому, сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна також включається до річної податкової декларації. Виняток становлять: спадкоємці-нерезиденти, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення спадщини; спадкоємці, які отримали спадщину від родичів 1 і 2 ступеня споріднення, - у цьому випадку застосовується нульова ставка податку.

Спадщина оподатковується за ставкою 5%, за винятком спадщини, отриманої резидентом від нерезидента або нерезидентом від резидента, яке обкладається прибутковим податком за ставкою 18%.

Фізичні особи - підприємці - платники прибуткового податку на загальних підставах подають річну податкову декларацію за результатами календарного року, у якій вказують також авансові платежі з податку на доходи. Авансові платежі сплачуються до 20 числа місяця, наступного за кварталом (20 квітня, 20 липня, 20 жовтня). За четвертий квартал авансовий платіж не сплачується. Остаточний розрахунок прибуткового податку за звітний рік платник податків здійснює самостійно на підставі даних, зазначених ним у податковій декларації.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи) також повинні розрахувати податок самостійно і подати річну податкову декларацію. Їх дохід також оподатковується за ставкою 18%.

Суму податкового зобов'язання, зазначеного в декларації, фізична особа зобов'язана сплатити до 1 серпня року, що настає за звітним (до 1 серпня 2018 року за 2017 рік).

Сума, яка повинна бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий в будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися контролюючими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

Платник податків має право звернутися до відповідного органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річній податковій декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.